Rubén Pellejero

Home / Rubén Pellejero

Corto Maltese – Nocturnes berlinois

06/10/2022 > 29/10/2022

Corto Maltese - Rubén Pellejero

En 2015, vingt ans après la mort d’Hugo Pratt, Rubén Pellejero et Juan Díaz Canales ont magistralement rendu vie à Corto Maltese avec Sous le soleil de minuit (éd. Casterman) qui sera suivi par Equatoria (2017) et Le jour de Tarowean (2020). Dans Nocturnes berlinois (2022), Corto ne peut résister à une aventure impliquant le tarot le plus vieux du monde. Entre Berlin et Prague, le marin arpente la Mitteleuropa des années 20, durant la République de Weimar.

Pellejero marque les esprits avec une touche encore plus personnelle que dans les précédents albums, tout en respectant l’âme graphique de la série. Le scénario de Canales lui fournit des ingrédients de grande qualité : une forte présence de Corto, des personnages secondaires captivants et une intense émotion humaine. Pellejero, dessinateur au sommet de la maturité, peut ainsi créer des planches originales de très haut niveau.

La Galerie Champaka a le privilège de proposer à la vente, en exclusivité, l’ensemble des planches de Nocturnes berlinois. Elles sont toutes disponibles, mais avec un plafond de vente fixé à 20 pièces. L’exposition est complétée par une dizaine d’illustrations basées sur des séquences du dernier Corto Maltese. Toutes sont aussi somptueuses qu’inédites !


In 2015, twintig jaar na het overlijden van Hugo Pratt brachten Rubén Pellejero en Juan Díaz Canales Corto Maltese weer tot leven met Onder de middernachtzon (uitg. Casterman), gevolgd door Equatoria (2017) en De dag van Tarowean (2020). In Berlijnse nocturne kan Corto niet weerstaan aan een avontuur met de oudste tarot ter wereld. Tussen Berlijn en Praag dwaalt de zeeman doorheen het Mitteleuropa van de jaren 20 tijdens de Weimar republiek.

Pellejero tekent de tijdsgeest met een nog persoonlijker touch dan in de vorige albums, terwijl hij de grafische ziel van de reeks blijft respecteren. Het scenario van Canales bezorgt hem kwaliteitsvolle ingrediënten: een sterke aanwezigheid van Corto, aangrijpende nevenfiguren en een intense, menselijke emotie. Pellejero kan zo, als een tekenaar aan de top van zijn bloei, originele platen maken van erg hoog niveau. 

Galerij Champaka heeft de eer in exclusiviteit het geheel van de platen van Berlijnse nocturne te koop aan te bieden. Ze zijn allen beschikbaar maar met een verkooplimiet van 20 stuks. De tentoonstelling wordt nog aangevuld met een tiental illustraties gebaseerd op scènes uit de laatste Corto Maltese. Allen net zo schitterend als onuitgegeven !


In 2015, twenty years after the death of Hugo Pratt, Rubén Pellejero and Juan Díaz Canales brought Corto Maltese back to life with Sous le soleil de minuit (ed. Casterman), followed by Equatoria (2017) and Le jour de Tarowean (2020). ). In Nocturnes berlinois, Corto cannot resist an adventure involving the oldest tarot in the world. Between Berlin and Prague, the sailor surveys 1920s Mitteleuropa during the Weimar Republic.

Pellejero captures the spirit of these times with an even more personal touch than in previous albums, while respecting the graphic soul of the series. Canales’ story provides it with some top-quality ingredients: a strong presence of Corto, captivating supporting characters and intense human emotion. So Pellejero, an artist at the peak of maturity, can craft original pages of a very high level.

Galerie Champaka has the privilege of offering for sale, exclusively, all the artworks of Nocturnes berlinois. All of them are available, but only 20 can be sold. The exhibition is completed by a dozen illustrations based on sequences from the latest Corto Maltese. All of them are as sumptuous as they are unique!